Dom 3350 m², Konstancin-Jeziorna, Adama Mickiewicza

domy wolnostojący • na sprzedaż • rynek wtórny • Konstancin-Jeziorna • Adama Mickiewicza

2 500 000  • 3350 
746 zł za m2

3 pokoje • 1 łazienka • Rok budowy: 1907

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

PIĘKNA DZIAŁKA I WILLA. KONSTANCIN-JEZIORNA STREFA A NA SPRZEDAŻ

Genialna lokalizacja - jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Konstancinie, w bliskiej odległości Parku Zdrojowego Działka

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Działka o powierzchni ponad 3350 m2 wraz z zabytkową willą z opcją rozbudowy, remontu. Istnieje możliwość pozostawienia budynku w oryginalnym pierwotnym kształcie.
Poczuć magię Konstancina!

ROZKŁAD:
Podziemie:
1. magazyn 8,0 m2
2. WC 2,0 m2
3. sauna 9,5 m2
4. magazyn 8,0 m2
5. pralnia 4,0 m2
6. fitness 25,0 m2
7. magazyn 3,5 m2
8. funkcje techniczne 9,0 m2
9. pokój telewizyjny 14,0 m2
razem 83,0 m2
Parter:
1. przedsionek 4,5 m2
2. hol 29,0 m2
3. garderoba 4,5 m2
4. wc 3,5 m2
5. spiżarnia 2,0 m2
6. kuchnia 18,0 m2
7. jadalnia 33,5 m2
8. salon 31,0 m2
9. gabinet 37,0 m2
10. ogród zimowy 12,0 m2
razem 175,0 m2
Piętro:
1. sypialnia 14,5 m2
2. łazienka 3,5 m2
3. sypialniaw.1 /spaw.2 26,5 m2
4. łazienkaw.1 / garderobaw.2 4,5 m2
5. sypialnia 24,0 m2
6. łazienka 4,5 m2
7. sypialnia 21,0 m2
8. łazienka 3,5 m2
9. hobby 4,5 m2
10. wc 34,0 m2
razem 140,5 m2
Piętro - balkony i tarasy:
1. 3 balkony i taras łącznie - 24,0 m2
Poddasze:
1. pokój gościnny 4,5 m2
2. łazienka 29,0 m2
3. garderoba 4,5 m2
razem 37,5 m2
Poddasze - balkony i tarasy:
1 balkon 5,0 m2

Razem powierzchnia pomieszczeń (podziemia, parteru, pietra i poddasza) 436,0 m2

Razem balkony i tarasy:
24,0 m2 + 5,0 m2 = 29,0 m2

HISTORIA
Leonówka-Sosnówka to jedna z najstarszych willi w Konstancinie, wybudowana w stylu szwajcarskim o nieregularnej bryle i łamanym dachu jest miejscem wyjątkowym, przepełnionym historią i pięknem dawnej architektury. Począwszy od lokalizacji zacisznej ulicy Mickiewicza, w otoczeniu willowym, kończywszy na detalach zdobniczych samego budynku - niezwykłej precyzyjnej, wręcz koronkowej dekoracji snycerskiej w szczytach dachów i balkonów willi, czyni to miejsce jedynym w swoim rodzaju.
Willa wybudowana w 1907 roku na zlecenie Leontyny Rudzkiej (pierwotnie Leonówka), według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego przez firmę Władysława Czosnowskiego w latach międzywojennych była szkołą żeńską a w latach 30-stych XX wieku przeszła w ręce prywatne. W 1936 r. willa stała się własnością Stanisławy i Henryka Łagunów, a w 1941 r. zakupiła obiekt rodzina Sosnowskich i to oni zmienili jej nazwę na Sosnówka.
W 1945 r została przejęta przez skarb państwa i przeznaczona na dom wypoczynkowy, by ponownie w ostatnich latach powrócić do prywatnych właścicieli sprzed wojny.

LOKALIZACJA:
Konstancin-Jeziorna - niewiele ponad sto lat temu były to lasy należące do majątku ziemskiego rodziny hrabiów Potulickich, dziś również wzbudza zainteresowanie zamożnych person uciekających z warszawskiej aglomeracji. Wypoczynkowe miasto-ogród na skarpie pradoliny Wisły, wzdłuż rzeki Jeziorki - cicha i zielona alternatywa, dla tych, którzy chcą zostawić miasto w tyle. Konstancin słynie z uzdrowisk i pięknej zabudowy przede wszystkim to domy tworzone z rozmachem, ale i dobrym projektem, zaplanowanym z największą dbałością o każdy szczegół.


************
A BEAUTIFUL PLOT AND WILLA. KONSTANCIN-LANDSCAPE FOR SALE!

A brilliant location - one of the most representative streets in Konstancin, a short distance from the Zdrojowy Park

BASIC INFORMATION:
A plot of over 3350 m2 with an antique villa with the option of extension and renovation. It is possible to leave the building in the original shape.
Feel the magic of Konstancin!

WILLA:
Underground:
1. a warehouse of 8.0 m2
2. WC 2.0 m2
3. sauna 9.5 m2
4. a warehouse of 8.0 m2
5. laundry 4.0 m2
6. fitness area 25.0 m2
7. a 3.5 m2 warehouse
8. technical functions 9.0 m2
9. TV room 14.0 m2
together 83.0 m2
Ground floor:
1. vestibule 4.5 m2
2nd hall 29.0 m2
3. dressing room 4.5 m2
4. toilet 3.5 m2
5. pantry 2.0 m2
6. kitchen 18.0 m2
7. dining room 33.5 m2
8. living room 31.0 m2
9th office, 37.0 m2
10. winter garden 12.0 m2
total 175.0 m2
Floor:
1st bedroom 14,5 m2
2. bathroom 3.5 m2
3. Bedroomsaw.1 /spaw.2 26.5 m2
4. łazienkaw.1 / garderobaw.2.2 m2
5. bedroom 24.0 m2
6. bathroom 4.5 m2
7. bedroom 21.0 m2
8. bathroom 3.5 m2
9. hobby 4.5 m2
10. wc 34.0 m2
together 140.5 m2
Floor - balconies and terraces:
1. 3 balconies and a terrace in total - 24.0 m2
Attic:
1. guest room 4.5 m2
2. bathroom 29.0 m2
3. dressing room 4.5 m2
together 37.5 m2
Attic - balconies and terraces:
1 balcony 5.0 m2

Total area of the rooms (underground, ground floor, first floor and attic): 436.0 m2

Total balconies and terraces:
24.0 m2 + 5.0 m2 = 29.0 m2

HISTORY:
Leonówka-Sosnówka is one of the oldest villas in Konstancin, built in the Swiss style with an irregular shape and a broken roof is an exceptional place, filled with the history and beauty of ancient architecture. Starting from the quiet Mickiewicza street, surrounded by a villa, ending with decorative details of the building itself - an unusual precise, almost lacy woodcarving decoration in the tops of the roofs and balconies of the villa, makes this place one of its kind.

The villa was built in 1907 on the order of Leontyna Rudzka (originally Leonówka), according to the design of Józef Pius Dziekoński by Władysław Czosnowski in the interwar years was a female school and in the 1930s it went into private hands. In 1936, the villa became the property of Stanisława and Henryk Łagun, and in 1941 the Sosnowski family bought the object and they changed its name to Sosnówka.
In 1945, it was taken over by the state treasury and earmarked for a holiday home, in order to return to private pre-war owners in recent years.

LOCATION:
Konstancin-Jeziorna - just over a hundred years ago these were forests belonging to the estate of the Potulicki family of counts, today also arouses the interest of a wealthy person escaping from the Warsaw agglomeration. A holiday garden-city on the embankment of the Vistula's Vistula, along the Jeziorka River - a quiet and green alternative, for those who want to leave the city behind. Konstancin is famous for its spas and beautiful buildings, it is primarily houses created with a flourish, but also a good project, planned with the utmost attention to every detail.Dane kontaktowe

Mościcki Nieruchomości

ul. Belgradzka 4/U 13 02-793 Warszawa

tel: +48 22 859 18 55

tel: +48 22 859 18 54

  • powierzchnia: 3350 m2
  • powierzchnia działki: 3350 m2
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • rok budowy: 1907
  • numer oferty: 132742

Dane kontaktowe

Mościcki Nieruchomości

ul. Belgradzka 4/U 13 02-793 Warszawa

tel: +48 22 859 18 55

tel: +48 22 859 18 54

Newsletter